Användarvillkor

ÖVERSIKT

Denna hemsida sköts av Acetrack. På hela hemsidan hänvisar termerna “vi”, “oss” och “vår/våra” till Acetrack. Acetrack erbjuder denna hemsida till dig, användaren, inkluderande all information, redskap och tjänster tillgängliga från denna sida, på villkor att du accepterar alla våra Användarvillkor, villkor, policyer och notiser listade här. 

Genom att besöka vår webbplats och/ eller köpa någonting från oss, engagerar du dig i vår “Tjänst" och accepterar att vara bunden av följande villkor (“Användarvillkor", “Villkor"), inklusive ytterligare villkor och policyer som det refereras till häri och/eller ytterligare villkor och policyer tillgänglig via hyperlänk. Dessa Användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive och utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/ eller medskapare till innehållet. 

Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant innan du besöker eller använder vår webbplats. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte bruka webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa Användarvillkor anses vara ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa Användarvillkor. Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av Användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av Användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta alla delar av dessa Användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publiceringen av eventuella ändringar innebär godkännande av dessa ändringar.  

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med den online e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.DEL 1 - ONLINE BUTIKSVILLKOR

Genom att godkänna dessa Användarvillkor, bekräftar du att du är i myndig ålder i din stat eller region, eller att du är myndig ålder i din stat eller region och att du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina mindreåriga använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål och inte heller får du, vid användning av Tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). 

Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv art. 
Ett brott mot eller överträdelse av någon av Användarvillkoren kommer att leda till en omedelbar uppsägning av dina Tjänster.DEL 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka service till vem som helst, av vilket skäl som helst, när som helst. Du förstår att ditt innehåll (inklusive kreditkortsinformation) kan komma att överföras okrypterat och att detta kan omfatta (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, klona, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken Tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.


DEL 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats är inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All användning av materialet på denna webbplats sker på egen risk. 

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Den historiska informationen är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka ändringar av vår webbplats.


DEL 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande. 

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller avbrott i Tjänsten.


DEL 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ibland finnas i begränsade upplagor och kan endast returneras eller bytas enligt vår Returpolicy.

Vi har gjort allt för att visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken så exakt som möjligt. Vi kan inte garantera att din bildskärms visning av någon färg eller bild blir korrekt. 

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller Tjänster för vissa individer, geografiska regioner eller jurisdiktioner. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avluta vår försäljning av våra produkter. Alla erbjudanden för en produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där detta är förbjudet. 

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig uppfyller dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att åtgärdas.


DEL 6 - RIKTIGHET, FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka varje beställning du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta mängder per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar vara gjorda av säljare, återförsäljare eller distributörer. 

Du godkänner att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du godkänner att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. 

Mer information finns i vår Returpolicy. 


DEL 7 - TILLVALSVERKYG

Vi kan komma att ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll över. Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som de är tillgängliga" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller relaterar till din användning av tillvalsverktyg från tredje part. 

All användning av tillvalsverktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer. 

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster omfattas också av dessa Användarvillkor.


DEL 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part. 

Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för något tredjepartsmaterial eller webbplatser eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
 
Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredjepartswebbplatser. Läs noga tredjepartens policyer och rutiner och se till att du förstår dem innan du gör några transaktioner. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.


DEL 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA BIDRAG


Vi kan välja, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande anser vara olagligt, kränkande, hotfullt, förtalande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller kränker någon parts immateriella egendom eller dessa Användarvillkor.
 
Du godkänner att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättighet, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla förtal eller på annat sätt olagligt, kränkande eller oanständigt material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer som du eller tredje part har lagt ut.


DEL 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via butiken styrs av vår Sekretesspolicy. För att se vår Sekretesspolicy.


SDEL 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDE


Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen specificerad uppdatering eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.


DEL 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Förutom andra förbud som anges i Användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, förtal, förakta, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar Tjänstens funktionalitet eller funktion eller relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) spam, phish, pharm, förevändning, spindel, kryp eller skrapa; (j) för alla obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.


DEL 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar, påstår eller utlovar inte att din användning av vår Tjänst kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri. Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av Tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
 
Du godkänner att vi då och då kan komma att ta bort tjänsten under obegränsad tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig det. Du godkänner uttryckligen att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "som de är" och "som de är tillgängliga" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckligen eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-intrång.

Under inga omständigheter ska Acetrack, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medlemsförbund, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för skador, förluster, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive — utan begränsning — förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller produkter som anskaffas med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll eller något förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via Tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador ska, i sådana stater eller jurisdiktioner, vårt ansvar begränsas maximala till den omfattning som lagen tillåter.


DEL 14 - SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Acetrack och våra moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, gjorda av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller som referens, eller ditt brott mot lagar eller tredje parts rättigheter.


SECTION 15 - ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET

I händelse av att en bestämmelse i dessa Användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ej verkställbar, ska denna bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, och den icke -verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa Användarvillkor, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av andra återstående bestämmelser.


DEL 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och skyldigheter som uppkommit före uppsägningsdatumet ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål. 

Dessa användarvillkor gäller såvida inte du eller oss säger upp det. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
 
Om du enligt vår egen bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon villkor eller bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att vara ansvarig för alla förfallna belopp till och med datum för uppsägning; och/eller i enlighet därmed kan neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).


DEL 17 - HELA AVTALET

Underlåtenhet för oss att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa Användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten och ersätter tidigare eller samtidiga avtal, kommunikation och förslag , muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa Användarvillkor ska inte tolkas mot den som upprättar parten.


DEL 18 - GÄLLANDE LAG

Dessa Användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig Tjänsterna ska styras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar.


DEL 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av Användarvillkoren när som helst på denna sida. 

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter publiceringen av eventuella ändringar i dessa Användarvillkor innebär godkännande av dessa ändringar.


DEL 20 - KONTAKTNFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på support@getacetrack.com.