Acetracks Allmänna villkor

Tack för att du använder våra produkter och tjänster. Genom att bli medlem eller använda våra tjänster, accepterar du och godkänner dessa villkor. Därför är det viktigt att du noggrant läser igenom dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor, bör du inte registrera dig hos Acetrack.


Om Acetrack

Acetrack är en tjänst som utvecklats och tillhandahålls av Deversify AB. Appens tjänst finns tillgänglig i iPhone App Store som “Acetrack” och i Google Play Store som “Acetrack”. Syftet med Acetrack är att mäta dina acetonnivåer i andedräkten, vilket är en biomarkör för ketos.


Användning av våra tjänster

För att använda våra tjänster, måste du följa några enkla regler. Tjänsten är endast tillgänglig för privat bruk och inte avsedd för kommersiellt bruk. Missbruka inte tjänsterna så att antingen Acetrack eller någon annan skadas på något sätt. Du får endast använda tjänsterna enligt lag och dessa villkor. Genom att använda våra tjänster, godkänner du att:

 • Alla personuppgifter som du tillhandahåller är korrekta och uppdaterade.
 • Du är ensamt ansvarig för alla aktiviteter på ditt konto och allt innehåll som laddas upp och/eller skapas under ditt Acetrack-konto (“Användarmaterial”).
 • Acetrack övervakar inte innehållet i tjänsten, men kan när som helst välja, efter eget gottfinnande, att ta bort användarmaterial från tjänsten och/eller ditt användarkonto, samt att avsluta ditt konto och medlemskap.
 • Ditt medlemskap, inklusive din e-postadress och ditt lösenord, med Acetrack är personligt och får inte överföras till eller användas av någon annan. Du ansvarar för att lagra dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt. Acetrack ansvarar inte på något sätt för förlust eller skada orsakad av obehörig åtkomst till ditt konto eller användningen av dina inloggningsuppgifter. Om du känner till eller misstänker obehörig användning av ditt konto, måste du omedelbart informera Acetracks kundtjänst. Kontaktuppgifter finns längst ner i detta dokument.
 • Acetrack är inte avsett för personer som är yngre än 13 år. För att använda Acetrack, måste du vara minst 13 år gammal.
 • Brott mot någon av dessa villkor kommer att leda till att ditt användarkonto och prenumeration upphör direkt. Om du bryter mot dessa villkor, får du inte en återbetalning.
 • Du får inte ägna dig åt någon kommersiell verksamhet, marknadsföra och/eller ge tips (såsom länkar) om var kommersiell verksamhet finns, genom våra tjänster.
 • Du får inte bidra till propaganda, religiösa och/eller politiska åsikter, eller bidra med information som på något sätt innehåller eller innebär uppmuntran till rashat, barnpornografi eller pornografi, genom användningen av våra tjänster.
 • Om du har någon kritik eller respons angående Acetrack eller våra tjänster, kontakta Acetrack först för att hjälpa oss förbättra våra tjänster.
 • Du får inte överföra och/eller sprida filer som kan skada Acetrack eller andras datorer eller egendom (såsom virus och trojanska hästar).
 • Du får inte dela andras personliga information utan deras godkännande.


Ditt konto

Du kan när som helst avbryta/avsluta ditt konto när det passar dig. Vänligen observera att avinstallering av mobilapplikationen eller stängning av ditt konto inte automatiskt avslutar din prenumeration – du måste aktivt avsluta prenumerationen. Vänligen observera att om du prenumererar på Acetrack genom användningen av App Store, Google Play Store eller någon annan liknande tjänsteleverantör, kan du endast avsluta din prenumeration genom användningen av deras tjänster. Följ instruktionerna i appen eller på webbsidan för att få reda på hur du avslutar prenumerationen och/eller ditt konto. Särskilda villkor gäller för Acetrack Premium.


Hälso- och näringsinformation

Du ansvarar för din egna hälsa. Acetrack är inte en medicinsk organisation och vi kommer inte att ge dig någon medicinsk rådgivning eller diagnos. Syftet med tjänsterna är enbart att hjälpa våra användare att registrera vad de äter, hur de tränar och för att följa deras egna framsteg gällande hälsa, vikt och träning. Information som görs tillgänglig genom tjänsterna och av våra partners, samt dotterbolag, ska endast användas för fritids- och utbildningsändamål. Rådfråga alltid din läkare innan du påbörjar ett diet- eller träningsprogram, eller om du upplever smärta eller obehag. Acetrack kan inte garantera några hälso-, vikt-, och/eller träningsresultat eller förbättringar. Våra tjänster är endast avsedda för friska vuxna, var vänligen använd inte våra tjänster ifall du lider av, eller kan lida av, något medicinskt tillstånd som kan försämras av en viss diet eller träning. Näringsinformation som finns i vår databas har inte verifierats, undersökts eller granskats av Acetrack. Acetrack kan inte garantera att näringsinformationen som finns i vår databas är korrekt, tillitsfull eller fullständig. Acetrack ansvarar inte för personskador eller andra skador som kan ha varit resultatet, direkt eller indirekt, av användning eller missbruk av tjänsterna.


Immateriella rättigheter

Alla rättigheter i och till tjänsterna, inklusive varumärken, servicemärken, handelsnamn och upphovsrättskyddat innehåll (kollektivt “immateriell rättighet”), som presenteras inom tjänsten, tillhör Acetrack och/eller tredje parter. Du samtycker att inte använda immateriella rättigheter för något annat ändamål än ditt eget användande av tjänsten, om inte annat krävs enligt tillämplig obligatorisk lag. Genom att skicka användarmaterial till Acetrack, garanterar och företräder du att du innehar upphovsrätten, varumärket och/eller andra immateriella rättigheter till ditt innehåll. Du samtycker till att ge Acetrack en icke-exklusiv, överförbar, underlicensierad, royaltyfri, världsomspännande licens för att använda användarmaterial i den utsträckning som krävs för att Acetrack ska kunna driva och underhålla tjänsten. Denna licens förblir giltig tills respektive användarmaterial raderas från tjänsten av dig eller av Acetrack i enlighet med dessa villkor.

 

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

Du använder tjänsten på egen risk. Tjänsten tillhandahålls “SOM DEN ÄR”, utan några garantier och Acetrack garanterar inte att tjänsten, och tillgängligheten därav, kommer att vara oavbruten eller felfri. Acetrack tar inget ansvar för fel eller utelämnanden i informationen eller programvaran eller andra dokument, inklusive användarmaterial, som det hänvisas eller länkas till. Hänvisningar eller länkar till tredje parters webbsidor tillhandahålls “SOM DET ÄR”, utan garantier av något slag, varken uttryckligt eller underförstått. Under inga omständigheter ska Acetrack hållas ansvarig för indirekta- eller följdskador, förutom i fall av avsiktlig försummelse eller grov vårdslöshet. I den utsträckning som tillåts, enligt lämplig lag, ska Acetracks sammanlagda ansvar för direkta skador begränsas till det mindre av: (i) medlemsavgifter som betalas av användaren; (ii) medlemsavgifter som betalats av användaren under föregående kalenderår; eller (iii) 5 000 SEK.


Övrigt

För tydlighetens skull, åtar sig Acetrack inte skyldigheten att övervaka innehållet i användarmaterialet. Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter eller/och skyldigheter enligt dessa villkor, eller användningen av tjänsten till en tredje part utan Acetracks skriftliga förhandsgodkännande. Acetrack har rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Acetrack förbehåller sig rätten att neka någon tjänsten av vilken anledning som helst, när som helst. Acetrack kan ändra dessa villkor då och då, och den senaste version kommer alltid att publiceras på Acetracks webbsida (www.Acetrack.com). Alla väsentliga ändringar träder i kraft mellan dig och Acetrack när du accepterar sådana ändringar (t.ex. genom att använda tjänsten efter att en sådan notifikation har skickats till dig eller genom att förnya din prenumeration).


Gällande lag och tvistlösning

Dessa villkor och användningen av tjänsterna, regleras av Sveriges lagar, med undantag för dess principer om lagkonflikter. Alla fordringar som härrör från eller förhåller sig till dessa villkor eller tjänsten, ska lösas av svenska offentliga domstolar, varigenom Stockholms tingsrätt ska vara domstolen i första instans.


Kontaktuppgifter

För mer information, förfrågningar eller hjälp, kan du kontakta Acetrack. Kundtjänst finns på sätt som anges på webbsidan eller i apparna. Kanalerna för support kan skilja sig från en tid till en annan.

 

Sekretesspolicy

Genom att installera vår mobilapp på din privata smartphone, accepterar du villkoren i denna sekretesspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.


Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är::
Deversify AB
559067-6788
Salagatan 23 
753 30 Uppsala, Sverige
support@getacetrack.com


Information om personuppgifter som vi samlar in

När du registrerar ett konto i Acetracks app samlar vi in följande personuppgifter från dig: din e-postadress, användarnamn, födelsedatum och din längd.

När du fortsätter att använda appen, laddar du regelbundet upp personuppgifter till ditt konto; såsom dina acetonnivåer, din utandningsprofil och valfria manuellt registrerade blodketonnivåer.

I en pågående ansträngning att förbättra vår app, kan ytterligare personuppgifter samlas in från dig. I sådana fall kommer vi att kontakta dig för godkännande när insamling av personuppgifter sker.

Vår användning av dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och vi kommer endast att bearbeta dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och relevant personuppgiftsreglering.

Kundrelation som en rättslig grund

Det bör noteras att marknadsföring utskickat av Acetrack till dig utifrån en kundrelation som en rättslig grund för behandling av personuppgifter, kräver inte ett samtycke. Sådana uppgifter kommer att bearbetas och användas i enlighet med relevant personuppgiftsreglering.
Marknadsföring kommer endast skickas till dig av Acetrack; inga personuppgifter kommer att föras vidare till en tredje part för marknadsföringsändamål (förutom möjligen till tjänsteleverantörer på uppdrag av Acetrack, men dessa leverantörer har inga rättigheter att använda uppgifterna för något annat syfte än vad de har tilldelats på Acetrack vägnar).

Hoppa av från marknadsföring

Ifall du inte vill att Acetrack ska använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, kan du när som helst hoppa av från att ta emot ytterligare meddelanden genom att klicka på “avsluta prenumerationen” längst ner i ett sådant meddelande eller genom att använda de avhoppningsfunktioner som finns tillgängliga i appens inställningar.

Korrigering av personuppgifter

Om du vill utöva denna rättighet, vänligen kontakta oss på support@getacetrack.com.En applikation ska göras skriftligt och måste undertecknas av dig. Alternativt kan du också korrigera dina personuppgifter genom att ta bort ditt konto via appen.

Överföring av uppgifter

Personuppgifter insamlade från dig, kan komma att delas med tredjepartsleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Acetrack; såsom serverhostingleverantörer, datalagringsleverantörer, företag som utför monitorering av system- och försäljningsprestanda, kundsupport- och betaltjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer kommer att betraktas som hanterare av dina uppgifter.

Ibland kan en del av dina personuppgifter överföras till och behandlas av hanterare, beskrivna ovan, som är etablerade i USA eller andra länder (varav vissa ligger utanför EES). Acetrack kommer alltid att tillämpa skydd för att värna dina personuppgifter från obehörigt avslöjande. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter ifall vår verksamhet (eller en del av den) säljs, till exempel som en del av en sammanslagning eller förvärv. Vid överföring av uppgifter till en tredje part som ligger utanför EU eller EES och som inte erbjuder en tillräcklig skyddsnivå av personuppgifter, kommer Acetrack att tillämpa EU-kommissionens modellklausuler och/eller bindande företagsregler, eller ett liknande instrument/mekanism, för att skydda integritet och säkerhet.

Under inga omständigheter överför Acetrack personuppgifter till en tredje part med rätten för en sådan part att använda informationen på något annat sätt än för Acetrack.

Acetrack kan vidare lämna ut dina personuppgifter för att följa en rättslig eller lagstadgad skyldighet, om vi med ett rimlig skäl anser att detta krävs enligt lag, reglering eller annan lagstiftning, eller för att skydda och försvara Acetrack, våra affärspartners eller användares rättigheter och intressen, med hänsyn tagen, som alltid, till förändrade lagar runt personlig integritet.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätten att få tillgång till dina personuppgifter som du har tillhandahållit Acetrack, i enlighet med relevant personuppgiftsreglering, förutsatt att en sådan begäran inte påverkar andras rättigheter eller friheter på ett negativt sätt.

Klagomål

Om du har några frågor eller klagomål om vår behandling av dina personuppgifter, får du gärna kontakta oss på support@getacetrack.com. Du har också rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Säkerhet av de personuppgifter vi behandlar

Säkerheten och integriteten av dina personuppgifter är viktigt för oss. Förutom att följa tillämplig relevant personuppgiftsreglering, använder vi accepterade industriella standarder, tekniker och procedurer, såsom brandväggar, säkerhetsprogramvara, osv., för att skydda integriteten av dina personuppgifter och för att förhindra obehörig åtkomst. Inget system kan dock vara 100% säkert och trots våra ansträngningar finns det alltid en risk av obehörig åtkomst till dina personuppgifter. Genom att använda vår app, antar du denna risk. Vi uppmanar dig också att använda ett unikt och starkt lösenord till ditt användarkonto i Acetrack-appen, samt att skydda ett sådant lösenord.

Barn

Om du är yngre än 13 år, får du inte överlämna personuppgifter via vår app. Vi uppmuntrar även föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att hjälpa oss att genomdriva vår sekretesspolicy genom att lära sina barn att aldrig tillhandahålla några personuppgifter via vår tjänst, utan deras tillstånd. Om du blir medveten om att ett barn som är yngre än 13 år har lämnat in personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss på support@getacetrack.com.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Ibland kan det vara nödvändigt att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Därför förbehåller vi oss rätten att när som helst uppdatera och/eller ändra denna sekretesspolicy genom att meddela dig. Var vänlig läs igenom denna sekretesspolicy ofta, särskilt innan du registrerar ett konto hos oss. Datumet för den senaste ändringen listas längst ner i denna sekretesspolicy.

Kontakt

Vi kommer att kommunicera med dig via e-post och notifikationer som publiceras på din mobila enhet. Om du inte vill ta emot notifikationer på din mobila enhet, kan du alltid stänga av denna tjänst. Vänligen tänk på att om du avslutar prenumerationen på vår e-postlista, kommer du fortfarande att få svar på dina frågor som skickas till vår support, men du kommer inte att få reklamrelaterade e-postmeddelanden.
Vi välkomnar din feedback angående våra tjänster. Om du har några frågor eller förslag angående vår sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på support@getacetrack.com.

Senast uppdaterad: 2020-09-16