Användarmanual

Komma igång
Din Acetrack-box innehåller en Acetrack-enhet, laddningskabel och ett extra munstycke.
→ Acetrack-enheten måste aktiveras före användning. Sätt i den bifogade mikro-USB-kabeln i enheten i ena änden och en USB-transformator i den andra änden. Anslut till ditt eluttag. Låt laddningen fortsätta i cirka 30 minuter tills den gröna lampan slocknar.
→ Den här enheten kräver en mobilapp för att fungera korrekt. Ladda ner den till din egen smartphone genom att skanna QR-koden eller använd någon knapparna nedan.
→ När du har laddat ner appen kommer en introduktionsprocedur att förklara alla ytterligare detaljer om användningen av den här enheten.

Europeisk Declaration of Conformity
Vi, Deversify AB, 559067–6788, Ulls väg 29C, Uppsala, Sverige, förklarar under vårt ansvar att produkten Acetrack (modell 1) som denna deklaration avser överensstämmer med följande standarder:

→ Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
→ Direktivet för radioutrustning (RED) 2014/53/EU

Den auktoriserade representanten inom gemenskapen är densamma som tillverkaren som nämns ovan, Deversify.

Batteri- och avfallshantering
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri som inte kan bytas ut av användaren och som bör hålla hela enhetens livstid. Batteriets fulla laddningskapacitet minskar med tiden. Försök inte att plocka isär eller fixa din Acetrack eftersom det kan skada batteriet och orsaka skada, samt ogiltigförklara din garanti.
Varning Batteriet som används i denna enhet kan utgöra en risk för brand, explosion eller kemisk brännskada om det behandlas på fel sätt. Batterierna kan inte bytas ut av användaren och riskerar att explodera om de byts ut mot en felaktig typ.
För att skydda miljön, kassera defekta produkter med sina laddningsbara batterier som specialavfall på din lokala återvinningscentral eller lämna tillbaka dem till:

Deversify AB
Ulls väg 29C
SE–756 51 Uppsala
Sverige

Skanna QR–kod eller klicka på någon av knapparna nedan, ladda ner appen

AppStore_whiteGoogle_Play_white