Har du en fråga eller kan vi hjälpa till med något annat?

Tveka inte att kontakta oss via chat, sociala medier eller email om du behöver hjälp. Många svar kan du hitta här på vår hemsida och vårt support-team är redo att hjälpa dig med alla tänkbara frågor – från Acetrack beställningar till mätvärden. Vi lovar att göra allt vi kan för att hjälpa dig med ditt ärende. 

Ladda ner användarhandboken för Acetrack-enheten

support@getacetrack.com