Vanliga frågor

Vad betyder ppm-värdet?

Det finns en fördefinierad standardvärde för ketos i appen och detta kan förändras när du ser trender i dina egna mätningar. I din profil är det möjligt att klicka på "My baseline" för att ändra till en nivå som passar dina personliga ketogena nivåer. 

 Not ketosis

Den rosa färgen betyder att du nog inte är i ketos. Men misströsta inte, Rom byggdes inte på en dag.

Light ketosis

Den turkosa färgen betyder att du troligen är i en lätt ketos. Bra jobbat!

Ketosis

Där har vi det! Grön färg betyder att du med all sannolikhet är i ketos.

Det uppmätta värdet är en bråkdel i ppm (del per miljon) av aceton i din utandning. Det här är ett personligt värde överensstämmande med din ketosnivå. Höga nivåer betyder att du är i ketos och låga nivåer betyder att du inte är det.

Som en fingervisning är ett värde över 10 ppm att anses att du är i ketos. när du är på en lågkolhydratdiet eller fastar kan acetonnivåerna bli mycket högre - upp mot 250 ppm. Acetonnivåerna är däremot till sin natur beroende av individuella förutsättningar. Det är därför viktigt att jämföra med tidigare nivåer och inte bara gentemot standardvärden. För vissa är 40 ppm ett högt värde för andra krävs 120 ppm för att anses lika högt - din personliga skala reflekterar din individuella ämnesomsättning.

Min Acetrack har inte ett grönt ljus, eller inget ljus alls. Vad kan vara fel?

Din enhet behöver antagligen laddas. Sätt i den en änden micro-USB-kabeln i enheten och den andra änden i en mobiltelefon-USB-transformator. Anslut till ditt lokala eluttag. Låt laddningen fortsätta i minst en timme.

Hur ska jag andas ut i Acetrack för att få framgångsrika mätningar?

Andas ut så stadigt som möjligt med jämnt tryck i ungefär fem sekunder. Trycknivån visas visuellt i appen under utandning.

Varför lyser Acetrack gult när den sätts på?

Det gula ljuset betyder att acetonsensorn inuti Acetrack håller på att värmas upp. Det kan ta 3-5 minuter. När Acetrack lyser grönt är den redo att användas.

Varför blinkar Acetrack gult efter andningstestet?

Det blinkande gula ljuset indikerar att sensorn återställs från föregående utandning.

Vad betyder skrubbning?

Skrubbning betyder att sensorn återställs från föregående utandning. Detta visas genom det blinkande gula ljuset på enheten.

Påverkas det uppmätta värdet av vad man nyligen har haft i munnen?

Ja, enheten reagerar på långvariga mungaser. Det betyder att om du konsumerar något och sedan omedelbart utför ett test, får du högre uppmätta värden.

När är det bäst att mäta ketos?

De bästa tillfällena att mäta ketos är på morgonen innan du har ätit, druckit eller borstat tänderna, precis efter träning eller några timmar efter en måltid eller mellanmål.

Påverkar mentol det uppmätta värdet?

Ja, allting som innehåller mentol påverkar det uppmätta värdet. Till exempel: snus, munskölj, tuggummi, tandkräm och hostmedicin.

Påverkar alkohol det uppmätta värdet?

Ja, alkohol i din utandning stör acetonsensorn i Acetrack, vilket innebär att de uppmätta värdena är ogiltiga.

Påverkar mjölk det uppmätta värdet?

Ja, mejeriprodukter genererar metangaser i utandningsluften. Detta stör acetonsersorn i Acetrack och gör mätningen oanvändbar.