Acetrack vilkår og betingelser

Takk for at du bruker våre produkter og tjenester ("tjenestene"). Ved å bli medlem eller bruke tjenestene våre godtar og godtar du disse vilkårene og betingelsene ("vilkårene"). Derfor er det viktig at du leser nøye gjennom disse vilkårene. Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene, bør du ikke registrere deg hos Acetrack.


Om Acetrack

Acetrack er en tjeneste utviklet og levert av Deversify AB. Appen til tjenesten er tilgjengelig i iPhone App Store som "Acetrack" og Google Play Store som "Acetrack". Formålet med Acetrack er å måle acetonnivåene dine i utåndet pust, som er en biomarkør for ketose.


Bruker våre tjenester

For å bruke tjenestene våre må du følge noen enkle regler. Tjenesten er kun tilgjengelig for privat bruk og er ikke ment for kommersiell bruk. Ikke misbruk tjenestene, slik at enten Acetrack eller noen andre blir skadet på noen måte. Du kan bare bruke tjenestene som tillatt i henhold til loven og disse vilkårene. Ved å bruke våre tjenester godtar du at:

 • Alle personopplysningene du oppgir er nøyaktige og oppdaterte.
 • Du er alene ansvarlig for alle aktiviteter på kontoen din og alt innhold som er lastet opp og/eller opprettet under din Acetrack-konto ("Brukermateriell").
 • Acetrack overvåker ikke innholdet i tjenesten, men kan når som helst velge, etter eget skjønn, å fjerne brukermateriale fra tjenesten og/eller brukerkontoen din og avslutte kontoen og medlemskapet.
 • Medlemskapet ditt, inkludert e-post og passord, med Acetrack, er personlig og kan ikke overføres eller brukes av noen andre. Du er ansvarlig for å lagre påloggingsopplysningene dine på en sikker måte. Acetrack er ikke på noen måte ansvarlig for tap eller skade forårsaket av uautorisert tilgang til kontoen din eller bruk av påloggingsopplysningene dine. Hvis du får vite om eller mistenker uautorisert bruk av kontoen din, må du umiddelbart informere Acetracks kundeservice. Kontaktinformasjon er tilgjengelig nederst i dette dokumentet.
 • Acetrack er ikke beregnet for bruk av personer under 13 år. For å bruke Acetrack må du være minst 13 år gammel.
 • Brudd på noen av disse vilkårene vil føre til en direkte oppsigelse av din brukerkonto og abonnement. Hvis du bryter disse vilkårene, vil du ikke få refusjon.
 • Du kan ikke delta i kommersielle aktiviteter, annonsere og/eller gi hint (som lenker) om hvor kommersielle aktiviteter er tilstede gjennom våre tjenester.
 • Du kan ikke bidra til propaganda, religiøse og/eller politiske synspunkter, eller bidra med informasjon som på noen måte inneholder eller involverer oppfordring til rasehat, barnepornografi eller pornografi gjennom bruk av tjenestene våre. Videre kan du ikke ærekrenke, trakassere eller fornærme andre mennesker gjennom bruken av våre tjenester.
 • Hvis du har kritikk eller tilbakemeldinger angående Acetrack eller tjenestene våre, må du først kontakte Acetrack for å hjelpe oss med å forbedre tjenestene våre.
 • Du kan ikke overføre og/eller distribuere filer som kan skade Acetrack eller andres datamaskiner eller eiendom (som virus og trojanske hester).
 • Du kan ikke dele andres personlige opplysninger uten deres godkjenning.


Kontoen din

Du kan når som helst velge å avslutte/avslutte kontoen din når det passer deg. Vær oppmerksom på at avinstallering av mobilapplikasjonen eller lukking av kontoen din vil ikke automatisk stoppe abonnementet ditt – du må aktivt kansellere abonnementet. Vær oppmerksom på at hvis du har abonnert på Acetrack gjennom bruk av App Store, Google Play Store eller en annen slik tjenesteleverandør, kan du bare kansellere abonnementet ditt ved å bruke deres tjenester. For å finne ut hvordan du kansellerer abonnementet og/eller kontoen din, følg instruksjonene i appen eller på nettsiden. Spesielle vilkår og betingelser gjelder for Acetrack Premium.


Helse og ernæringsinformasjon

Du er ansvarlig for din egen helse. Acetrack er ikke en medisinsk organisasjon, og vi vil ikke gi deg noen medisinske råd eller diagnoser. Formålet med tjenestene er utelukkende å hjelpe brukerne våre med å registrere hva de spiser, hvordan de trener og å spore deres helse-, vekt- og kondisjonsfremgang. Informasjon som gjøres tilgjengelig gjennom tjenestene og av våre partnere og tilknyttede selskaper skal utelukkende brukes til rekreasjons- og utdanningsformål. Rådfør deg alltid med legen din før du starter et diett- eller treningsprogram eller hvis du opplever smerte eller ubehag. Acetrack kan ikke garantere helse-, vekt- og/eller kondisjonsresultater eller forbedringer. Tjenestene våre er kun beregnet på friske voksne, og vennligst ikke bruk tjenestene våre hvis du lider av, eller kan lide av, en medisinsk tilstand som kan være svekket av kosthold eller trening. Ernæringsinformasjon funnet i databasen vår har ikke blitt verifisert, undersøkt eller gjennomgått av Acetrack. Acetrack kan ikke garantere at ernæringsinformasjonen i databasen vår er nøyaktig, avhengig eller fullstendig. Acetrack er ikke ansvarlig for noen personskade eller andre skader som kan ha vært et resultat, direkte eller indirekte, av bruk eller misbruk av tjenestene.


Åndsverk

Alle rettigheter i og til tjenestene, inkludert varemerker, tjenestemerker, handelsnavn og opphavsrettsbeskyttet innhold (samlet "åndsverk") som presenteres i tjenesten, tilhører Acetrack og/eller tredjeparter. Du samtykker i å ikke bruke intellektuell eiendom til andre formål bortsett fra din bruk av tjenesten med mindre annet kreves av gjeldende obligatorisk lov.
Ved å sende inn brukermateriale til Acetrack, garanterer og representerer du at du innehar opphavsretten, varemerket og/eller andre immaterielle rettigheter til innholdet ditt. Du samtykker i å gi Acetrack en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensierbar, royaltyfri, verdensomspennende lisens til å bruke brukermateriale i den grad det er nødvendig for at Acetrack skal kunne drive og vedlikeholde tjenesten. Denne lisensen forblir gyldig inntil det respektive brukermaterialet er slettet fra tjenesten av deg eller av Acetrack i samsvar med disse vilkårene.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Du bruker tjenesten på egen risiko. Tjenesten leveres "SOM DEN ER", uten noen garantier, og Acetrack garanterer ikke at tjenesten og tilgjengeligheten av den vil være uavbrutt eller feilfri. Acetrack påtar seg ikke noe ansvar for feil eller utelatelser i informasjonen eller programvaren eller andre dokumenter, inkludert brukermateriale, som er referert av eller lenket til. Referanser eller lenker til tredjeparters nettsteder leveres "SOM DE ER", uten garanti av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått.
Acetrack skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader, unntatt i tilfeller av forsettlig uredelighet eller grov uaktsomhet. I den maksimale utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal Acetracks samlede ansvar for direkte skader begrenses til det minste av: (i) medlemsavgift betalt av brukeren; (ii) medlemsavgift betalt av brukeren i løpet av forrige kalenderår; eller (iii) 5 000 SEK.


Diverse

For klarhetens skyld påtar ikke Acetrack seg forpliktelsen til å overvåke innholdet i brukermaterialet.
Du har ikke rett til å overdra dine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene eller bruken av tjenesten til noen tredjepart uten Acetracks skriftlige forhåndssamtykke. Acetrack har rett til å overdra sine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

Acetrack forbeholder seg retten til å nekte tjenesten til hvem som helst av hvilken som helst grunn når som helst. Acetrack kan revidere disse vilkårene fra tid til annen, og den nyeste versjonen vil alltid bli lagt ut på Acetracks nettside (www.getacetrack.com). Alle vesentlige endringer skal tre i kraft mellom deg og Acetrack når du aksepterer slike endringer (f.eks. ved å bruke tjenestene etter at slik melding har blitt gitt deg eller fornye abonnementet ditt).


Gjeldende lov og tvisteløsning

Disse vilkårene og bruken av tjenestene er underlagt lovene i Sverige, med unntak av prinsippene for konflikter med lover. Alle krav som oppstår fra eller relatert til disse vilkårene eller tjenesten skal avgjøres av svenske offentlige domstoler, hvorved tingretten i Stockholm skal være domstolen i første instans.


Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon, forespørsler eller assistanse kan du kontakte Acetrack. Kundeservice er tilgjengelig på måter spesifisert på nettstedet eller i appene. Kanalene for støtte kan variere fra gang til gang.

Personvernerklæring

Ved å installere vår mobilapplikasjon på din private smarttelefon godtar du vilkårene og betingelsene i denne personvernerklæringen og behandlingen av dine personlige data.


Behandlingsansvarlig for personopplysninger

Ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er:
Deversifiser AB
559067-6788
Salagatan 23 753 30 Uppsala, Sverige
support@getacetrack.com


Informasjon om personopplysninger vi samler inn

Når du registrerer en konto hos Acetrack sin app, samler vi inn følgende personlige data fra deg: din e-postadresse, brukernavn, fødselsdato og høyde.

Når du fortsetter å bruke appen, laster du regelmessig opp personopplysninger til kontoen din, for eksempel, avhengig av din bruk av appen; dine pusteacetonnivåer, dine utåndingsprofiler og eventuelt manuelt redigerte blodketonnivåer.

I et kontinuerlig forsøk på å forbedre appen vår, kan ytterligere personopplysninger samles inn fra deg. I slike tilfeller vil vi varsle deg når innsamlingen av personopplysninger finner sted.

Vår bruk av dine personopplysninger

Ditt personvern er viktig for oss, og vi vil kun behandle dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og relevant personopplysningsregulering.

Kundeforhold som rettsgrunnlag

Det skal bemerkes at markedsføring sendt av Acetrack til deg på grunnlag av et kundeforhold som et rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger, ikke krever samtykke. Slike data vil bli behandlet og brukt i samsvar med relevant personopplysningsregulering.
Markedsføring vil kun bli sendt til deg av Acetrack; ingen personopplysninger vil bli overført til tredjeparter for markedsføringsformål.

Velg bort markedsføring

I tilfelle du ikke ønsker at Acetrack skal bruke dine personopplysninger til markedsføringsformål, kan du når som helst velge bort å motta ytterligere meldinger ved å klikke på "avslutt abonnement"-lenken nederst i en slik melding, eller ved å bruke en slik melding. fravalgsfunksjoner som er tilgjengelige i appinnstillingene.

Retting av personopplysninger

Du har rett til å be om tilgang til og retting eller sletting av dine personopplysninger behandlet av Acetrack. Dersom en forespørsel om retting gjelder data som er nødvendig for at Acetrack skal kunne tilby tjenestene Acetracks app gir, vil slike forespørsler ha den effekten at kontoen din blir avsluttet hos Acetrack.

Hvis du ønsker å utøve denne retten, vennligst kontakt oss på support@getacetrack.com . Søknaden skal skje skriftlig og skal være signert av deg. Alternativt kan du også korrigere dine personlige data ved å slette kontoen din via appen.

Overføring av data

Personopplysninger som samles inn fra deg kan bli delt med tredjepartsleverandører av Acetrack som behandler personopplysninger på vegne av Acetrack; som server hosting-leverandører, datalagringsleverandører, selskaper som utfører system- og salgsytelsesovervåking, kundestøttesystemer- og betalingstjenesteleverandører. Disse tjenesteleverandørene vil bli ansett som behandlere av dine personopplysninger.

Noen ganger kan noen av dine personopplysninger overføres og behandles til prosessorer, som beskrevet ovenfor, som er etablert i USA eller andre land (hvorav noen vil være utenfor EØS). Acetrack vil alltid bruke sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert avsløring. Vi kan også overføre dine personopplysninger i tilfelle virksomheten vår (eller deler av den) selges, for eksempel som en del av en fusjon eller oppkjøp. I tilfelle overføring av data til tredjeparter som er utenfor EU eller EØS og som ikke tilbyr et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, vil Acetrack anvende EU-kommisjonens modellklausuler og/eller bindende selskapsregler, eller lignende instrumenter/mekanismer, for å ivareta integritet og sikkerhet.

Under ingen omstendigheter overfører Acetrack personopplysninger til tredjeparter med rett for slike parter til å bruke dataene annet enn på vegne av Acetrack.

Acetrack kan videre avsløre dine personopplysninger for å overholde en juridisk eller regulatorisk forpliktelse, hvis vi med rimelighet tror at dette er påkrevd av lov, forskrift eller annen lovgivning, eller for å beskytte og forsvare Acetrack, våre forretningspartnere eller brukernes rettigheter og interesser, alltid underlagt relevant gjeldende personopplysningsregulering.

Bærbarhet

Du har rett til å motta dine personopplysninger som du har gitt til Acetrack, i samsvar med relevant persondataforskrift, forutsatt at en slik forespørsel ikke påvirker andres rettigheter og friheter negativt.

Klager

Hvis du har spørsmål eller klager på vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss på support@getacetrack.com . Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Sikkerhet for personopplysningene vi behandler

Sikkerheten og integriteten til dine personopplysninger er viktig for oss. I tillegg til å overholde gjeldende relevante persondataforskrifter, bruker vi aksepterte industristandarder, teknologier og prosedyrer, som brannmurer, sikkerhetsprogramvare, etc., for å beskytte integriteten til dine personopplysninger og for å forhindre uautorisert tilgang. Ingen system kan imidlertid være 100 % sikre, og til tross for vår innsats er det alltid en risiko for uautorisert tilgang til dine personopplysninger. Ved å bruke appen vår påtar du deg denne risikoen. Vi oppfordrer deg også til å bruke et unikt og sterkt passord til brukerkontoen din på Acetrack-appen, samt å beskytte et slikt passord.

Barn

Hvis du er under 13 år, har du ikke lov til å sende inn personopplysninger gjennom appen vår. Videre oppfordrer vi foreldre og foresatte til å overvåke barnas Internett-bruk og hjelpe oss med å håndheve vår personvernerklæring ved å instruere barna deres om å aldri gi noen personopplysninger gjennom tjenesten vår uten deres tillatelse. Hvis du blir oppmerksom på at et barn under 13 år har sendt inn personopplysninger til oss, vennligst kontakt oss på support@getacetrack.com .

Endringer i vår personvernerklæring

Fra tid til annen kan det bli nødvendig å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Derfor forbeholder vi oss retten til å oppdatere og/eller endre denne personvernerklæringen når som helst ved å varsle deg. Les denne personvernerklæringen ofte, og spesielt før du registrerer en konto hos oss. Datoen for den siste endringen er oppført nederst i denne personvernerklæringen.

Ta kontakt med

Vi vil kommunisere med deg via e-post og meldinger lagt ut på din mobile enhet. Hvis du ikke ønsker å motta varsler på mobilenheten din, kan du alltid slå av denne tjenesten. Vær oppmerksom på at hvis du melder deg av fra e-postlisten vår, vil du fortsatt motta svar på spørsmålene dine sendt til vår brukerstøtte, men du vil ikke motta reklame-e-poster.
Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om tjenestene våre. Hvis du har spørsmål eller forslag angående personvernerklæringen vår, vennligst kontakt oss på support@getacetrack.com .

Sist oppdatert: 2018-06-13